Miben tudok segíteni?

A büntetőjog minden területével foglalkozom, így különösen:

 • vagyon elleni bűncselekmények: lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, orgazdaság
 • vagyon elleni erőszakos bűncselekmények: rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás
 • kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények: fogyasztás, kereskedés
 • élet és testi épség elleni bűncselekmények: emberölés, testi sértések, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
 • közlekedési bűncselekmények: ittas járművezetés, közúti baleset okozása, cserbenhagyás
 • gyermeket érintő bűncselekmények: kiskorú veszélyeztetése, tartási kötelezettség elmulasztása, kapcsolati erőszak, családi jogállás megváltoztatása
 • emberi méltóság elleni bűncselekmények: magánlaksértés, zaklatás, magántitok megsértése, becsületsértés, rágalmazás,
 • nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények: szexuális kényszerítés,szexuális erőszak,
 • igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények: hamis vád, hamis tanúzás,
 • korrupciós bűncselekmények: vesztegetés, hivatali visszaélés,
 • hivatali bűncselekmények: kényszervallatás, bántalmazás hivatalos eljárásban, jogellenes fogvatartás,
 • gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények: csődbűncselekmény, számvitel rendjének  megsértése, tartozás fedezetének elvonása
 • gazdasági verseny tisztasága elleni bűncselekmények: fogyasztók megtévesztése, rossz minőségű termék forgalomba hozatala.
Fel